תקנון רכישת סדנאות וביטול השתתפות בסדנה – נהלי ביטול:

  1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם למוריה קינוחי אור או בכתב – ב"צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 72 שעות ממועד התחלת הסדנה, ובהתאם לסעיף 2 להלן.
  2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום רכישת הסדנה. ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום רכישת הסדנה.
  3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום הסדנה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.
  4. ללמוריה קינוחי אור זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה מתחייבת למוריה קינוחי אור להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה, ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
  5. ללמוריה קינוחי אור זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייבת למוריה קינוחי אור להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה, ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.