אתר למוריה קינוחי אור: תנאי שימוש ורכישה ומדיניות פרטיות

תקנון אתר למוריה קינוחי אור להלן: ("האתר")

כללי

 1. אתר lemuria-vegan.com (להלן: האתר) מוגש מטעמה של מוריה אגמון מאפשר רכישת מוצרים שונים ותוכניות השתלמות בתחומים בעלי זיקה לקינוחים טבעוניים. (הרכישה וההרשמה מתבצעות באמצעות האתר).
 2. ברישום לאתר או למנוי, מודיע בזאת הגולש כי הוא מאפשר לאתר ול"למוריה קינוחי אור" לשלוח מיילים ומסרוניםפרסומיים בדבר קורסים, אירועים ומבצעים שונים, יש אפשרות למשתמשת להסיר עצמה מרשימת התפוצה ע"י כפתור 'הסרה' הנמצא בתחתית כל מייל שיווקי.
 3. מסמך זה מסדיר את תנאי ההתקשרות שבין גולשות וגולשי האתר לבין למוריה קינוחי אור. נא קראו מסמך זה בעיון טרם השימוש באתר.
 4. ההתחברות לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (יחד להלן: תנאי השימוש) המפורטים במסמך זה.
 5. שליחת פרטי המשתמשת באמצעות האתר, במסגרת רכישה ו/או הרשמה ו/או התעניינות בפעילות של "למוריה קינוחי אור" מהווה אף היא אישור לתנאי השימוש.
 6. ככל שתנאי מסוים מתנאי השימוש אינו מובן לך או מקובל עליך, הנך מתבקשת להימנע מכניסה לאתר ומכל שימוש בו.
 7. “למוריה קינוחי אור” שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה בכל עת, ללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאים ייכנס לתוקפו עם פרסומו באתר. השימוש באתר לאחר פרסום השינוי בתנאים ייחשב להסכמה לתנאי השימוש המעודכנים.
 8. אחריות בית העסק: החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.
 9. הגבלת גיל: תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה – רכישה באשראי ולא שימוש.
 10. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל – (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.
 11. אם תבחר המזמינה להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, תתבקש המזמינה למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליטה המזמינה לשלם באמצעות הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.
 12. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 13. כל האמור במסמך זה בלשון נקבה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 הצהרות המשתמשת

 1. הנך אחראית באופן בלעדי לכל שימוש ו/פעולה שתבצעי באתר, ומתחייבת כי כל שימוש או פעולה שתבצעי באתר יהיו בהתאם להוראות כל דין.
 2. הנך מתחייבת כי תימנעי מכל שימוש באתר שעלול להשבית, להכביד או להזיק לרכוש או ציוד שלנו או של מי מטעמנו (לרבות שימוש בתוכנות זדוניות).

קניין רוחני

 1. תכני האתר ומוצרי למוריה מוגנים בזכויות יוצרים. “מוריה אגמון” הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני ו/או ההרשאות הנדרשות לצורך תכני האתר ומוצרי למוריה קינוחי אור.
 2. אנו מעניקים לך רישיון זמני ובלתי-בלעדי להשתמש בתכני האתר ובמוצרי "למוריה קינוחי אור", והכל למטרות אישיות, לימודיות ולא מסחריות. הנך מתחייבת להימנע מכל שימוש בתוכן האתר, בתוכן המוצרים ובכל חומר אחר שתקבלי מ”למוריה קינוחי אור”, שמטרתו הפקת רווח כספי או אחר.
 3. הנך מתחייבת להימנע מלשנות, להעתיק, לפרסם, להוציא לאור או להפיץ את תכני האתר והמוצרים או להציג עצמך כבעליהם.
 4. אני בעלת הדומיין lemuria-vegan.com וכן בעליה של סימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים המופיעים באתר. אינך רשאית להשתמש בסימני המסחר שלי ללא קבלת אישורי מראש ובכתב.
 5. אנו איננו אחראים לתכנים המופיעים באתרים אשר יש לאתר קישוריות (לינקים) אליהם. אנו איננו בודקים או שולטים בתכנים של האתרים המקושרים, אלא מספקים קישוריות לנוחיות המשתמשות. אין לראות בקישוריות אלה משום אישור או המלצה למוצרים, שירותים או מידע באתרים המקושרים. הקישוריות אינן מעידות על הסכמת האתרים המקושרים להצבת הקישוריות באתר, או על יחסים משפטיים כלשהם בינינו לבין האתרים המקושרים.

מדיניות פרטיות

 1. אנו איננו אוספים פרטים אישיים מן המשתמשות באתר, למעט פרטי הקשר שיתבקשו ממך במסגרת רכישה ו/או הרשמה למוצרי "למוריה קינוחי אור" או לרשימות הדיוור, או במסגרת פניית אימייל אלינו מתוך עמוד יצירת קשר באתר ("פרטי הקשר").
 2. אנו נשתמש בפרטי הקשר בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 3. אנו מתחייבים שלא להעביר לצדדים שלישיים את פרטי הקשר, למעט בנסיבות הבאות: (1) נסבור שהדבר נדרש במסגרת הליך משפטי מולך; (2) נסבור שפעלת באופן בלתי חוקי ונפעל בקשר לכך; (3) נקבל צו שיפוטי או הוראה מרשות מוסמכת אחרת שיורו לנו לעשות כן; (4) נעביר את האתר או את פעילות האתר לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג, עסקת מכירה או עסקה אחרת, או נעביר את ניהול האתר לצד שלישי מטעמנו, ובלבד שהצד השלישי האמור מקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות.
 4. כמו כן, כאשר את מבקרת באתר, אנו עשויים לאסוף מידע בקשר לפעילותך באתר, שאינו מזהה אותך אישית. המדובר במידע בלתי מסוים, הנאסף באופן אוטומטי, המתייחס לכתובת השרת ממנה את פועלת (IP address), והכולל את האזור הגיאוגרפי שלך ואת פרטי השימוש שאת מבצעת באתר (מועדי התנועה בתוך האתר, מילות חיפוש, מספר הכניסות לאתר, סוג מכשיר הקצה ממנו התחברת, הדפדפן ומערכת ההפעלה וכו’). אנו אוספים את המידע הזה, בעצמנו או בעזרת צדדים שלישיים, לצרכים סטטיסטיים בלבד. כל עוד מדובר במידע אנונימי, אנו רשאים להעבירו לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), לפרסמו, ולהשתמש בו לצורכי שיווק ומחקר. בתוך כך, אנו משתמשים במידע הסטטיסטי לצרכים כגון שיפור השירותים המוצעים על ידינו, שינוים או ביטולם; ניתוח ביצועי האתר; שמירה על אבטחת האתר ועמידה בהוראות כל דין.
 5. השירותים באתר כוללים שימוש ב”עוגיות” (cookies). “עוגיה” היא שרשרת מידע שהאתר מעביר לדפדפן שלך לצורכי זיהוי. ה”עוגיות” אינן מזהות גולשים ספציפיים, אלא משמשות לאיסוף מידע אנונימי על השימוש באתר. ברירת המחדל של רוב הדפדפנים מאפשרת קבלת “עוגיות”. אם אינך מעוניינת לקבל “עוגיות”, אנא עדכני את הגדרות הדפדפן בהתאם. עלייך לדעת, כי סירוב לקבל “עוגיות” עלול להגביל את פעילות האתר במכשירך.

משלוח מידע פרסומי

 1. ככל שתבחרי לשלוח אלינו את פרטייך באחת הדרכים המפורטות לעיל, אנו נהיה רשאים לשלוח אלייך במייל מידע מטעמנו בדבר פעילויות שאנחנו מקיימות ותכנים מעשירים נוספים.
 2. הנך רשאית לדרוש את הסרתך מרשימת הדיוור שלנו בכל עת, באמצעות הקישור המובנה בתחתית כל דיוור וכן על ידי שליחת בקשה במייל לכתובת lemuria.love@gmail.com

 

 תקנון רכישת סדנאות וביטול השתתפות בסדנה – מדיניות רכישה וביטולים

קורסים וסדנאות וירטואלים

 1. שיעורים מצולמים – רכישת קורס אפשרית באמצעות סליקת כרטיס אשראי באתר האינטרנט. לאחר ההרשמה לאתר ורכישת הקורס – יפתח הקורס לאפשרות צפייה עבור המשתמש בלבד, באזור האישי, או שישלח לינק לצפייה אישית.
 2. אין להעביר את פרטי הגישה לאף משתמש אחר מלבד הרוכש.
 3. לאחר קבלת הגישה לקורס, לא ניתן לבטל את הרכישה. הקורס יישאר זמין לצפייה עבור המשתמש בכל עת.
 4. האחריות על שמירת הקישורים והקבצים היא על המשתמש. אין להעביר את הקישורים והקבצים לאף משתמש אחר מלבד הרוכש.

 

קורסים וסדנאות פרונטליים

 1. הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה בתנאי שיוצר קשר טלפוני עם למוריה קינוחי אור או בכתב – ב"צור קשר" באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 72 שעות ממועד התחלת הסדנה, ובהתאם לסעיף 2 להלן.
 2. במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: א. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום רכישת הסדנה. ב. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום רכישת הסדנה.
 3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום הסדנה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 2.
 4. ללמוריה קינוחי אור זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות כגון אילוצים בלתי צפויים או הרשמה מעטה מדי לסדנה. במקרה כזה מתחייבת למוריה קינוחי אור להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה, ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
 5. ללמוריה קינוחי אור זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשההרשמה לסדנה כבר היתה מלאה. מובהר כי ביטול ההרשמה במצב חריג ונדיר כזה הינו חיוני שכן לא אפשרי במצב כזה להכניס יותר משתתפים ממספר הגג. במקרה כזה מתחייבת למוריה קינוחי אור להודיע ללקוח עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה, ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו – ע"פ סעיף 2 לעיל.
 6. במקרה בו יוסכם על זיכוי ללקוח מטעם החברה, יוחזר התשלום בניכוי של ₪10 דמי טיפול על כל סכום.
 7. כתובת בית העסק לשליחת דואר: רחוב גבע 15 כרכור.

אל תהסס/י לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה ונשמח לעזור.